Irritante verkopers aan de deur

Wat zijn die verkopers mega-irritant zeg, tering... Er komt net weer 1 aan mijn deurbel ringelen. Ik heb gvd helemaal geen behoefte aan Japanse rotzooi of een goedkoper telefoonabonnement of wat dan ook. Ga weg. Meestal gaan ze weg als ik ze in het Engels zeg dat ik er geen bal van begrijp. Dat werkt meestal vrij goed, en het is grappiger voor mij als ze eerst een half uur in het Japans lullen zonder mij ertussen te laten, waarna ik in het Engels zeg dat ik er geen fuk van snap, en dan gaan ze weg. Ik haat verkopers. Bah.

What is those salesmen mega-irritant says, phthisis... There exactly 1 to my door bel ringelen comes. I have gvd no need for Japanese disorder or a cheaper tel. subscription or whatever. Leave. Generally they leave if I say them in English that I understand of it no ball. That works generally free good, and it is funnier for me if them firstly a half hour in Japanese talking bullshit says without leaving me ertussen, whereupon I in English that I get of it no fuk, and then they leave. I hate salesmen. Bah.

Posted in Uncategorized